Tác giả: Mitu Writer

Là một cây viết tự do, mình lập ra blog này để chia sẻ kiến thức về viết lách, phát triển kỹ năng và tâm lý học - chữa lành dành riêng cho các bạn trẻ. Mình chọn tên "Mitu Writer", một phần vì nó là viết tắt của tên mình (Minh Thư), một phần vì đọc lên nghe khá giống "me too". Ý nghĩa của cái tên này là mình cũng từng gặp khó khăn như bạn. Và mình có mặt ở đây để giúp bạn. Mình mong rằng đây sẽ là một chiếc kén an toàn để bạn từ từ phát triển nội lực của bản thân.